Smart Contract BWAX (BSC): 0x5BD06D9039DD00B0baF2bFed3f460689645e3D75
Aktualny tryb odkupu: specjalny

Panel Bwax

BEEIO

Pierwszy na świecie bank wosku
Apis Mellifera

BWAX

Pierwszy na świecie stablecoin oparty
o fizyczny wosk pszczeli

TOKEN BWAX

1 token Bwax
to 1kg wosku pszczelego

BWAX to pierwszy, polski token surowcowy oraz pierwszy token na świecie oparty o wosk pszczeli. 

BWAX ma chronić kapitał przed inflacją, dając szansę na dodatkowy zysk ponad inflację.

BWAX nie utraci na wartości – wosk pszczeli drożeje od półwiecza.   

BWAX nie wzrośnie w ciągu roku x3 lub x10. 

BWAX nie ma total supply – jest mintowany adekwatnie do posiadanych na stanie stanów

BWAX można oddać do BeeIO w każdej chwili oraz  bezwarunkowo (procedura zwrotu). 

BWAX od pierwszego dnia życia jest bardzo płynny.

BWAX reprezentuje wosk pszczeli, który jest surowcem deflacyjnym (whitepaper).

BWAX to dobra alternatywa, na trudne czasy na rynkach.

Udostępniony jest Kanga POS dla BWAX

Aktualna cena BWAX

1 kg wosku

0

PLN

>