Warunki staking-u:

Wypełnij formularz stakingu BWAX:

Portfel tokenariusza z którego przesłane będą tokeny

Czy zapoznałeś się i akceptujesz procedury stakingu?

10 + 8 =