Bank Wosku Apis Mellifera

Bank Wosku w ramach zorganizowanej i wyodrębnionej działalnością BeeIO jest fizycznym zasobem wosku pszczelego Apis Mellifera.

 

Bank gromadzi, przechowuje oraz dokonuje transakcji wyłącznie naturalnym woskiem pszczelim. Bank wosku przechowuje wyłącznie zestandaryzowane jednostki wagowe najwyższej jakości wosku pszczelego, który jest oczyszczony, laboratoryjnie przebadany i uformowany w sztabki. Tak przygotowany i przechowywany wosk jest w postaci nadającej się do bezpośredniego użycia jak i do bezpośredniej sprzedaży na rynku.

Misja Banku Wosku

Nasze przedsięwzięcie traktujemy jako akt odpowiedzialności za przyszłość branży pszczelarskiej poprzez zapewnienie swobodnego i niezachwianego dostępu do naturalnego wosku o wiarygodnej i najwyższej możliwej jakości.

Naszą misją jest zgromadzenie i zabezpieczenie możliwie dużej ilości wosku jak i zdemokratyzowanie dostępu do tego strategicznego, rzadkiego i wrażliwego surowca jakim jest wosk. W sposób możliwie najłatwiejszy, najbardziej przyjazny dla ludzi i podmiotów gospodarczych. Równocześnie umożliwiając interesariuszom możliwość przechowywania lub przenoszenia własności wosku bez kosztów logistycznych i niedogodności związanych z posiadaniem fizycznego wosku.

Zależy nam także na popularyzacji naszego przedsięwzięcia wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z branżą pszczelarską. Czyli zarówno wśród konsumentów produktów pszczelich jak i osób świadomych postępującej degradacji naturalnego środowiska pszczół oraz wynikających z tego konsekwencji dla jakości życia naszego i przyszłych pokoleń.

Naszą ambicją jest, aby Banku Wosku w pełni pokrywał koszty operacyjne działalności (koszty magazynowania, ubezpieczenia, pracownicze, itp) jak i koszty prowadzonych badań naukowych z marży osiąganej na działalności handlowej w hurtowym obrocie woskiem. Tym samym, będziemy w maksymalnie możliwy sposób chronić depozyt wosku i naszych interesariuszy.

 

 

Dlaczego wosk?

Wosk pszczeli dla wielu branż to surowiec strategiczny, zarówno historycznie jak i współcześnie, a także wciąż znajduje nowe zastosowania. Obecnie największymi konsumentami wosku są:

 • branża pszczelarska
 • branża świeczkarska
 • branżą spożywcza
 • branża kosmetyczna
 • medycyna estetyczna
 • branżą meblarska

Wykorzystanie wosku z każdym rokiem rośnie, a sektor pszczelarski już niebawem nie będzie w stanie sprostać przyszłym potrzebom, bowiem:

 • nowoczesne pszczelarstwo konsumuje więcej niż produkuje,
 • nowoczesne pszczelarstwo obejmuje kolejne rejony świata i nie istnieją przykłady trendu odwrotnego, rozumianego jako powrót do metod tradycyjnych,
 • produkcja wosku jest nieskalowalna i mało elastyczna,
 • wosk powstaje w pasiece jako produkt uboczny i nie jest wobec tego sam w sobie celem produkcyjnym pasiek.

Wykorzystanie wosku z każdym rokiem rośnie, a sektor pszczelarski już niebawem nie będzie w stanie sprostać przyszłym potrzebom, bowiem:

 • nowoczesne pszczelarstwo konsumuje więcej niż produkuje,
 • nowoczesne pszczelarstwo obejmuje kolejne rejony świata i nie istnieją przykłady trendu odwrotnego, rozumianego jako powrót do metod tradycyjnych,
 • produkcja wosku jest nieksalowalna i mało elastyczna,
 • wosk powstaje w pasiece jako produkt uboczny i nie jest wobec tego sam w sobie celem produkcyjnym pasiek.

W przewidywalnej perspektywie rozwiązanie problemu niedoboru wosku nie nadejdzie również spoza sektora pszczelarskiego bowiem:

 • mimo ogromnego postępu w dziedzinie chemii i syntetyzowania wszelakich substancji nadal nie udało się wytworzyć sztucznego wosku,
 • mimo wielu prób, na przestrzeni dekad, nie udało się skutecznie zastąpić wosku innymi produktami,
 • nie istnieją obecnie na świecie zapasy “strategiczne” wosku, które mogłyby być użyte do długookresowego zaspokajania niedoboru wosku.

Jakie działania musimy podjąć?

 • należy przygotować się do wciąż pogłębiającej się strukturalnej nierównowagi popytu i podaży, a zatem narastających problemów z dostępem do dobrej jakości wosku i wzrostu cen
 • należy zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami w sektorze pszczelarskim (np. regionalny lub światowy pomór pszczół)
 • należy zabezpieczyć się na wypadek odkrycia nowego zastosowania wosku, wrażliwego z punktu widzenia ludzkich potrzeb
 • zaadaptować użycie wosku pszczelego do funkcji przechowywania wartości jako alternatywna dla innych metod np. złoto lub kamienie szlachetne. Wosk pszczeli nadaje się do przechowywania przez stulecia, jego zasoby są dość rzadkie i ograniczone, jest łatwo podzielny, nie traci na wartości oraz ma zastosowanie w wielu istotnych obszarach życia.

Jakie działania musimy podjąć?

 • należy przygotować się do wciąż pogłębiającej się strukturalnej nierównowagi popytu i podaży, a zatem narastających problemów z dostępem do dobrej jakości wosku i wzrostu cen
 • należy zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami w sektorze pszczelarskim (np. regionalny lub światowy pomór pszczół)
 • należy zabezpieczyć się na wypadek odkrycia nowego zastosowania wosku, wrażliwego z punktu widzenia ludzkich potrzeb
 • zaadaptować użycie wosku pszczelego do funkcji przechowywania wartości jako alternatywna dla innych metod np. złoto lub kamienie szlachetne. Wosk pszczeli nadaje się do przechowywania przez stulecia, jego zasoby są dość rzadkie i ograniczone, jest łatwo podzielny, nie traci na wartości oraz ma zastosowanie w wielu istotnych obszarach życia.

W celu realizacji naszych misji, Bank Wosku udostępni token BWAX.

 

 • Podstawową funkcją tokena jest umożliwienie społeczności interesariuszy zakup wosku pszczelego w Banku Wosku Apis Mellifera i usługi jego przechowywania w naszych zasobach  
 • Pośrednią funkcją tokena jest udział w budowaniu fizycznego zasobu wosku przez BeeIO
 • BWAX jest cyfrowym zasobem opartym o technologię blockchain (BEP-20 Binance Smart Chain), który reprezentuje standaryzowany zasób fizyczny wosku pszczelego przechowywanego w zasobach BeeIO
 • BWAX ma charakter stablecoina surowcowego i jego kupno jest w istocie zakupem wosku pszczelego z usługą jego przechowania
 • Standaryzowana jednostka wosku pszczelego oznacza najwyższej jakości wosk pszczeli, który uformowany jest w sztabki, oczyszczony oraz laboratoryjnie przebadany. Innymi słowy każdy posiadacz tokena BWAX jest właścicielem bazowego fizycznego wosku pszczelego, który jest utrzymywany w zasobach BeeIO.
 • Każdy posiadacz tokenów ma prawo do odebrania zasobu wosku pszczelego będącego w posiadaniu BeeIO zgodnie z ustalonym parytetem wymiany czyli 1 token BWAX = 1 kg wosku pszczelego
 • Prawo do wymiany tokenów na fizyczny wosk pszczeli jest nieodwoływalne, na każde żądanie i będzie realizowane zgodnie z odrębną procedurą operacyjną publikowaną na naszej stronie internetowej, a także dostępną w siedzibie firmy BeeIO
 • Możliwość nabycia tokenów będzie co do zasady ograniczona w czasie i ograniczona wolumenowo adekwatnie do bieżącej i prognozowanej możliwości zabezpieczenia dostawy i zmagazynowania wosku.
 • Aby zakupić i odebrać token BWAX, musisz posiadać dowolny portfel kryptowalutowy wspierający sieć blockchain BEP-20 (Binance Smart Chain)

Schemat działania Banku Wosku

Bwax to: 

Zaufanie

BeeIO  będzie spółką funkcjonującą na terytorium Polski i w polskim systemie prawnym. Będzie spółką założoną na potrzeby wyodrębnienia działalności “banku wosku”, aby zapewnić maksymalną przejrzystość i bezpieczeństwo przedmiotowej działalności. Równocześnie główny udziałowiec jak i kluczowy personel dają rękojmię zachowania najwyższych standardów jak i know-how w związku z posiadanym 10 letnim doświadczeniem branżowym jak i zarządczym. Powiązania osobowe i kapitałowe z jednym z liderów rynku firmą Gospodarstwo Pasieczne – Pasieka JuRajska sp. z o.o. gwarantują przedsięwzięciu bezpieczeństwo biznesowe i operacyjne (ciągłość produkcji i dostaw wosku jak i jej jakość). Jako spółka prawa handlowego funkcjonująca pod reżimem kodeksu spółek handlowych jak i przepisów dotyczących sprawozdawczości będzie zobowiązana publikować pełne sprawozdania dające wgląd w działalność firmy. Równocześnie daje to także możliwość wiarygodnego, i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, poświadczenia stanu posiadanych zasobów wosku.

Stabilność

BWAX ma charakter stablecoina surowcowego i w istocie jest zakupem wosku pszczelego wg stałego parytetu 1:1 (1 token = 1 kg wosku). Wartość wosku na przestrzeni lat nie wykazuje wahań cen które można by określić jako spekulacyjne i charakteryzuje się stałym wzrostem cen w tempie zbliżonym lub wyższym niż inflacja.

Niskie koszty transakcyjne

Posiadacz tokena nie ponosi żadnych kosztów związanych z przechowywaniem wosku pszczelego, żadnych kosztów logistycznych czy innych kosztów transakcyjnych z wyjątkiem niezależnych od BeeIO bieżących opłat transakcyjnych sieci blockchain związanych stricte z funkcjonalnością tej sieci blockchain czy też używanych portfeli kryptowalutowych. Innymi słowy przechowywanie w banku wosku adekwatnej ilości wosku do posiadanych tokenów jest bezpłatne dla posiadaczy tokena BWAX.

Wysoka dostępność i płynność

Token BWAX można łatwo przenosić lub handlować nim w dowolnym miejscu na świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przy niskich minimalnych nakładach, każdy może teraz posiadać nawet ułamek standaryzowanej sztabki wosku pszczelego przechowywanego w zasobach BeeIO.

BWAX to jedyny na świecie token, który możesz wymienić na fizyczne sztabki wosku pszczelego lub sprzedać, na każde żądanie i w dowolnym czasie.

Jakość

Wraz z naszym strategicznym partnerem i jednocześnie operatorem przedsięwzięcia Bank Wosku, firmą Gospodarstwo Pasieczne – Pasieka JuRajska sp z o.o. oraz polskimi naukowcami, będą kontynuowane (rozpoczęte już przez JuRajska w roku 2020) prace badawcze, mające za zadanie poszukiwanie oraz wdrażanie rozwiązań skierowanych na udoskonalenie procesu produkcji i oczyszczania wosku pszczelego. Jest to istotny element polityki jakości wosku. Należy zwrócić uwagę także na wieloletnie doświadczenie operatora JuRajska w zakresie oczyszczania wosku oraz na fakt, że JuRajska jest rozpoznawalną marką na Polskim rynku wosku oraz, że posiada bardzo dobrą reputację jako dostawca czystego wosku pszczelego.