Nasze filary biznesowe budujące wartość BeeIO

Jesteśmy pierwszym profesjonalnym i wyspecjalizowanym podmiotem na rynku hurtowym wosku pszczelego w UE

BeeIO planuje dalszą ekspansję krajową i międzynarodową na rynku hurtowym wosku. Dysponując doskonałej jakości produktem, generowana marża handlowa będzie się istotnie przyczyniać do dynamicznego rozwoju firmy. Rynek wosku oceniamy jako bardzo perspektywiczny i szybko rozwijający się. 

Tworzymy pierwszy na świecie, stokenizowany Bank Wosku Apis Mellifera

Bank Wosku w ramach zorganizowanej i wyodrębnionej działalności BeeIO jest fizycznym zasobem wosku pszczelego. Bank gromadzi, przechowuje oraz dokonuje transakcji wyłącznie naturalnym woskiem pszczelim. Bank wosku przechowuje wyłącznie zestandaryzowane jednostki wagowe najwyższej jakości wosku pszczelego, który jest oczyszczony, laboratoryjnie przebadany i uformowany w sztabki. Tak przygotowany i przechowywany wosk jest w postaci nadającej się do bezpośredniego użycia jak i do bezpośredniej sprzedaży na rynku.

W zasobach Banku wosku będzie gromadzony zarówno wosk własny BeeIO jak i część stokenizowana poprzez emisję i sprzedaż tokena BWAX. Gromadzenie zasobów wosku pszczelego ma wymiar społeczny jak i komercyjny. Wielkość depozytu własnego BeeIO w banku wosku będzie budowana (finansowana) z osiąganej marży handlowej na rynku hurtowym, sprzedaży tokenów BWAX oraz odzysku wosku z odpadów pszczelich.

Jako pierwsi w UE wprowadzimy recykling odpadów pszczelich

Zakładamy, że uruchomienie przetwórstwa odpadów pszczelich stanie się swoistym “game changerem” na rynku wosku pszczelego. Efektem uruchomienia przetwórstwa odpadów pszczelich będzie:

  • zupełnie nowy, nieznany dotąd nowatorski produkt na rynku AGRO (badania w tym zakresie zostały już przeprowadzone oraz zaraportowane przez polską jednostkę naukową na rzecz JuRajskiej)
  • odzysk wosku, który zasili depozyt własny Banku Wosku Apis Mellifera, osiągając ekonomicznie uzasadnioną skuteczność.
  • realizacja społecznie pozytywnej idei Zero Waste.

01

Wartość rynku AGRO w segmencie naszego nowego produktu w UE szacuje się na 3 mld USD (wg Allied Market Research).

02

Spodziewany poziom dotarcia do europejskich producentów odpadów pszczelich, wynosi 20-25% w ciągu 4-7 lat (wg. dotyczczasowych doświadczeń JuRajska)

03

Podaż odpadów pszczelich w Europie i regionach przyległych, logistycznie dostępnych, szacuje się na 50 tys. ton rocznie.