Jesteśmy BeeIO

Naszym nadrzędnym celem jest zgromadzenie możliwie dużo najwyższej jakości wosku pszczelego i zabezpieczenie jego dostaw dla naszego jak i kolejnych pokoleń.
Poznaj nasz BANK WOSKUPanel BWAX

Działamy

w skali europejskiej

Badamy

nowe możliwości

Wdrażamy

innowacyjne rozwiązania

Łamiemy bariery

w branży pszczelarskiej

O NAS

 BeeIO ma pełen potencjał i zasoby do stania się podmiotem wyspecjalizowanym w hurtowym obrocie woskiem pszczelim. Wyróżnia nas opanowanie wszystkich etapów łańcucha dostaw wosku, od producenta po ostatecznego odbiorcę wosku. 

Dzięki naszym badaniom i rozwiązaniom technologicznym już wkrótce odmienimy system przetwarzania pszczelich odpadów poprodukcyjnych, zwracając naturze nawet 99,9% tego, co wytworzyła. W BeeIO łamiemy schematy i paradygmaty dotyczące wosku pszczelego oraz naszej branży. Naszym celem jest rozwój na rynku hurtowym i zabezpieczenie zasobów w przyszłości.

Czym się kierujemy?

BADAMY

We współpracy z czołowymi naukowcami polskich uczelni, prowadzimy badania na rzecz poprawy jakości wosku i węzy pszczelej

EDUKUJEMY

Debatujemy na temat przyszłości branży pszczelarskiej oraz niezbędnych kierunków rozwoju

TWORZYMY

Projektujemy i wdrażamy nowe rozwiązania w oparciu o nowoczesne technologie

ZMIENIAMY

Jako pierwsi na świecie w oparciu o technologię blockchain, wspólnie z firmą Mosaico stokenizowaliśmy Gospodarstwo pasieczne “Pasieka JuRajska”

Wierzymy w zrównoważony rozwój. Znamy potencjał i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w branży pszczelarskiej. Technologię łączymy z tradycją by wzmacniać cel jakim jest poprawa jakości produktów pszczelich,  jakości życia ludzi jak i  zdrowia samych pszczół.

Wierzymy w prawdziwe #Zerowaste. Dzięki naszym badaniom i rozwiązaniom technologicznym już wkrótce odmienimy system przetwarzania pszczelich odpadów poprodukcyjnych, zwracając naturze nawet 99,9% tego, co wytworzyła.

Wierzymy w możliwość złamania branżowych schematów działań i tematów tabu.  Agresywne rolnictwo, wszechobecność pestycydów, gospodarka pasiek oraz zwiększający się popyt na produkty pszczele powoduje “napięcia” podażowe, a te prowokują do fałszowania produktów w całym ciągu łańcuchów dostaw. Dzięki naszym badaniom i rozwiązaniom technologiczno- organizacyjnym realnie poprawiamy jakość wosku i węzy, a w konsekwencji spożywczych produktów pszczelich jak i produktów woskowych. 

 

Wierzymy w konieczność zabezpieczenia zasobów wosku na przyszłość.  Narastające napięcia w strukturze popytu i podaży na rynku wosku objawią się radykalnym spadkiem dostępności wosku i gwałtowny wzrost jego ceny. Nasze przedsięwzięcie jakim jest Bank Wosku jest próbą złagodzenie negatywnych skutków tych procesów.

Wierzymy w użyteczność technologii blockchain w naszej branży. Funkcjonalność tej technologii umożliwia udział w budowaniu Banku Wosku szerokiej społeczności interesariuszy i sympatyków. Równocześnie jest metodą na zdemokratyzowanie i zabezpieczenie stabilnego dostępu do tego strategicznego, rzadkiego i wrażliwego surowca jakim jest wosk pszczeli. Nasz token BWAX urzeczywistni tę ideę.

Czy wiedziałeś że?

Pszczoły robią dużo więcej, niż tylko dostarczają miód. Trzy czwarte światowych upraw, które odpowiadają za produkcję nasion, owoców i warzyw zależą od zapylaczy, takich jak pszczoły. Wartość zapylania w światowym rolnictwie wynosi ok. 577 miliardów dolarów rocznie. Udowodniono, że wielkość populacji pszczół na danym terytorium wpływa na poziom niedożywienia ludzi czy też poziom występowania chorób niezakaźnych, co wynika z dostępności żywności.

Konsumenci, producenci, pośrednicy i inni uczestnicy rynku wosku pszczelego w Europie chcą w końcu doświadczyć przekonania, że towar, z którym mają do czynienia jest czysty i niesfałszowany.

Dużo zrobiłem w tym kierunku, aby Klienci doświadczyli takiego przekonania. BeeIO jest kolejnym etapem na tej drodze.

Andrzej Białas CEO Pasieka Jurajska, Founder BeeIO

Konsumenci, producenci, pośrednicy i inni uczestnicy rynku wosku pszczelego w Europie chcą w końcu doświadczyć przekonania, że towar, z którym mają do czynienia jest czysty i niesfałszowany.

Dużo zrobiłem w tym kierunku, aby Klienci doświadczyli takiego przekonania. BeeIO jest kolejnym etapem na tej drodze.

Andrzej Białas CEO Pasieka Jurajska, Founder BeeIO

Tokenizacja pasieki JuRajska 

 Gospodarstwo Pasieczne JuRajska jest pierwszym na świecie podmiotem, który wykorzystując technologię blockchain, tokenizację, potencjał  crowdfoundingu oraz chęć zmian w polskiej branży pszczelarskiej, stała się przykładem inteligentnego wdrażania innowacji.

Na naszym blogu

Historia wosku pszczelego

Historia wosku pszczelego

Arystoteles przypuszczał, że wosk pochodzi z kwiatów. To przekonanie przetrwało aż do renesansu, natomiast w 1744r. pojawiła się wzmianka o tym, że pszczoły same produkują wosk (H. C. Hornbostel). Po upływie prawie 50 lat informacje te zostały potwierdzone przez J....

czytaj dalej
Technologia blockchain w branży pszczelarskiej

Technologia blockchain w branży pszczelarskiej

Tym razem puśćmy wodzę fantazji i zadajmy sobie fundamentalne pytanie. A mianowicie, czy technologia blockchain, może być użyteczna by wyeliminować bądź radykalnie utrudnić dokonywanie oszustw w składzie produktów pszczelich. Brzmi jak science fiction? Niekoniecznie....

czytaj dalej