Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BeeIO Spółka Akcyjna, ul. Ziętka 54, 41-400 Mysłowice, KRS: 0001018472, NIP: 2220924836, Regon: 524464395,  E-mail: contact@beeio.pl
 1. Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Warunkach Korzystania z Serwisu.
 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 1. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
 • zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularzy Zamówienia; Zwrotu lub Wymiany
 • konieczność realizacji Umowy z Klientem;
 • zgoda Klienta udzielana poprzez zapisanie się do Newslettera
 • konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych;
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość;
 • realizacji Zamówienia; Zwrotu lub Wymiany
 • w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych;
 • w celach, na które Klient wyraził zgodę.
 1. Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 1. Korzystając z Serwisu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia BeeIO S.A. realizację zamówień, dyspozycji wymiany lub zwrotu oraz wykonania Umowy.
 1. Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 2. BeeIO S.A oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia, innych dyspozycji  i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 • adres IP;
 • wersję oprogramowania przeglądarki;
 • system operacyjny komputera;
 • logi systemowe;
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • NIP;
 • numer konta bankowego;
 • adres portfela kryptograficznego;

Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: contact@beeio.pl